Tin Tức
Luật - Pháp lý BĐS
 
  Luật đất đai sửa đổi  
Cập nhật ngày 06/01/2015
 
Từ ngày 29/12/2014, Nghị định qui định khung giá với từng loại đất, theo từng vùng được qui định tại điều 113, Luật Đất Đai (tải về) chính thức có hiệu lực.

Theo Nghị định này, khung giá đất mới cao hơn gấp 2-3 lần so với khung giá đất áp dụng từ năm 2009 đến nay. Cụ thể, Nghị định mới qui định mức giá tối đa đối với đất ở tại các đô thị là 162 triệu đồng/m2, áp dụng cho đô thị đặc biệt tại vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ. Trong khi đó, mức giá tối đa của khung giá cũ áp dụng cho Tp.HCM và Hà Nội là 81 triệu đồng/m2.


Theo đó, Chính phủ sẽ ban hành khung giá các loại đất theo định kỳ 5 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động (± 20%) thì UBND cấp tỉnh điều chỉnh giá đất cho phù hợp.

 Bản in    Gởi bạn bè    Quay Lại
  Các bài viết khác :
 05 văn bản hướng dẫn thực...
 04 văn bản hướng dẫn thực...
 Nghị quyết 02/NQ-CP