Tin Tức
Luật - Pháp lý BĐS
 
  04 văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP  
Cập nhật ngày 06/01/2015
 

Nghị định số 188/2013/NĐ-CP (tải về), Thông tư số 32/2014/TT-NHNN (tải về), Thông tư 17/2014/TT-BXD (tải về), Thông tư số 18/2014/TT-BXD(tải về)


Để đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP, các bộ ngành đã ban hành nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn như sau:

a. Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 về việc phát triển và quả lý nhà ở xã hội.

b. Thông tư số 32/2014/TT-NHNN bổ sung thêm hai đối tượng được tham gia vay gói hỗ trợ. Thay vì chỉ được vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở, các đối tượng thuộc diện ưu đãi sẽ được hỗ trợ vốn để xây mới hoặc sửa chữa lại nhà ở.
Theo Thông tư trên, thời hạn vay để xây dựng mới hoặc cái tạo sửa chữa lại nhà ở tối đa là 10 năm tính từ thời điểm giải ngân lần đầu tiên, không vượt quá mốc 1/6/2026. Mức cho vay không vượt quá 700 triệu đồng.
Với những khách hàng mua nhà ở xã hội, thương mại (diện tích dưới 70m2 , giá bán dưới 15 triệu đồng/m2), thời hạn vay tối đa là 15 năm tính từ thời điểm giải ngân lần đầu tiên, nhưng không vượt quá mốc 1/6/2030.

c. Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 7/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về việc hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP.
Cụ thể, Thông tư đã bổ sung đối tượng vay vốn để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán (đã bao gồm VAT) không vượt quá 1,05 tỷ đồng.

d. Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 8/3/2013 về việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị, chuyển đổi dự án nhà thương mại sang nhà xã hội hoặc công trình dịch vụ. Theo đó, việc chuyển đổi sẽ được kéo dài đến hết năm 2015 thay vì đến cuối năm 2014.

 Bản in    Gởi bạn bè    Quay Lại
  Các bài viết khác :
 05 văn bản hướng dẫn thực...
 Luật đất đai sửa đổi
 Nghị quyết 02/NQ-CP